HOW WE ROLL

Studio Bon is a content and design studio from the founders of Bon Magazine.

Studio Bon’s purpose is to help our clients become and remain market leaders in their fields. We take them there with strategically led and smartly designed communication that engages customers and drives sales.

From our studios in Stockholm and London, we craft campaigns, design projects and editorial content as well as digital and social media concepts.

Studio Bon works with international brands within the fashion, arts and lifestyle industries. Our engagement with clients is typically long term. It involves all parts of the creative process, from initial concept development through execution, communication and assessment. We work efficiently, discreetly and professionally in projects that answer to clients’ briefs and make business sense.

Between the team, Studio Bon have decades of experience in the industry and access to a large international network of creatives, artists and talent. We are passionate about fashion and the arts, and we have a deep understanding of contemporary consumer culture.

PAST TO PRESENT

Studio Bon was founded by Michael Elmenbeck and Krister Ragnarsson.

The studio is the creative services arm of Letterhead AB. Letterhead also comprises of a publishing division, home to the award-winning Bon Magazine and bon.se, as well as Galleri Bon, a curated space for fashion and art in Stockholm.

Since winning our first major brand-building commissions for Diesel, Levi’s and Sebastian (P&G) in 2003, Studio Bon has built long-standing relationships with a continuously growing roster of local and international clients, which includes H&M, ICA, Nordiska Kompaniet, Kendo Brands/LVMH, Peroni, Tiger of Sweden, Nike, House of Dagmar and many more.

Studio Bon is also a founding partner and the official moving image producer of Fashion Week in Stockholm.

INTEGRITETSPOLICY (in Swedish)

Introduktion
Studio Bon värnar om din personliga integritet. Vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att behandlingen av dessa lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR.

I vår integritetspolicy kan du läsa om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, i vilket syfte och hur vi behandlar dem. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du går till väga för att göra dem gällande.

I denna policy refererar ”vi”, ”oss” och ”vår” till Studio Bon.

Information om bolaget
Studio Bon ägs och drivs av Letterhead AB, org.nr 556665-0015 med postadress Ringvägen 123, 116 61 Stockholm, Sverige.

Letterhead AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Letterhead AB har ett internt utsett Dataskyddsombud som ansvarar för att leva upp till vår integritetspolicy.

Vilka personuppgifter samlas in och varför
Studio Bon vill kunna erbjuda dig innehåll och information om oss och våra kunder liksom inbjudningar till evenemang. För att kunna göra detta behöver vi lagra och behandla dina personuppgifter. Den lagliga grunden till insamlingen och behandlingen av personuppgifterna är allmän tillgänglighet, intresseavvägning och/eller aktivt samtycke.

Vi sparar följande personuppgifter: Namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, företag och titel.

Hur behandlas personuppgifterna
Dina personuppgifter behandlas i första hand av anställda inom Studio Bon och Letterhead AB. Vi delar aldrig dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke. Undantag från detta beskrivs under punkt 2.

Dina personuppgifter kan delas med något av våra personuppgiftsbiträden såsom mejlserver, databas eller liknande IT-system som krävs för att utföra vår verksamhet och uppfylla våra kunders krav och önskemål. I dessa fall har ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättats med berörda leverantörer.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas till myndigheter och andra parter om det krävs enligt lag, föreskrift, domstols- och myndighetsbeslut, rättsliga krav eller pågående juridisk process.

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med EU:s allmänna Dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation, samt rekommendationer från Datainspektionen.

Dina rättigheter
Du kan när som helst kräva att få ta del av, komplettera eller radera de uppgifter som finns sparade om dig. Kontakta oss då på info@studiobon.com

Undantag för ovan kan ske i de fall det krävs enligt lag, föreskrift, domstols- och myndighetsbeslut, rättsliga krav eller pågående juridisk process.

I de fall personuppgifter tillkommit Studio Bon och det saknas laglig grund för att spara eller behandla dem kommer dessa att raderas inom 12 månader.

Läs gärna med om dina rättigheter på datainspektionen.se.

Sociala medier
Vi för inget register över eller sammanställer uppgifter om personer som på något sätt interagerar med oss eller någon av våra kunder via applikationer eller hemsidor utan aktivt samtycke.

Som personuppgiftsansvariga förbehåller vi oss rätten att radera eventuella kränkande inlägg.

Cookies
Vi använder cookies på studiobon.com. Vid ditt första besök på hemsidan kommer du att bli tillfrågad om du accepterar vår användning av cookies.

Jobb- och praktikansökan
Följande uppgifter behandlas om dig som söker jobb eller praktik på Studio Bon: Namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, uppgifter om utbildning och arbetslivserfarenhet, uppgifter i personligt brev, uppgifter i CV samt referenser. Uppgifter kan även komma att inhämtas från konsulter som hjälper oss i rekryteringsprocessen.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen:
– Administrera och möjliggöra en effektiv rekryteringsprocess.
– Underlätta vid eventuella framtida rekryteringsprocesser och bevara uppgifter under en längre tidsperiod.
– Uppfylla reglerna om tillhandahållande av uppgift om meriter enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Så länge sparas dina uppgifter: Personuppgifter som vi behandlar om dig bevaras i normalfallet så länge som det är nödvändigt för den aktuella rekryteringsprocessen. Om processen avslutas och du inte blir erbjuden tjänsten, tar vi bort dina uppgifter. Har du lämnat ditt samtycke kan dina personuppgifter komma att bevaras under en längre tidsperiod för att underlätta vid framtida rekryteringsprocesser. Uppgifter kan också komma att sparas under en längre tidsperiod för att uppfylla våra skyldigheter enligt diskrimineringslagen (2008:567) för det fall du tagits ut till arbetsintervju eller erbjuds tjänsten.